header superhelden kinderkleding speelgoed

Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Superhelden-Kinderkleding
           Zilvervlek 43, 7908 VL Hoogeveen
          
 info@superhelden-kinderkleding.nl
       

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- Ordernummer [ordernummer betreffende retourzending]

- [Naam]

- [Adres]

- [Handtekening] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Bovenstaande graag invullen, kopieren en versturen naar info@superhelden-kinderkleding.nl


 
Join the Club! ontvang een Superkrachtenkaart in je mailbox!